Beeldclips Dental Care Center

Voor Dental Care Center Stekene realiseerde Marc - in productie en regie - 20 beeldclips die de komende maanden ingezet zullen worden op sociale media en via tal van communicatiekanalen. Kijk jij mee op Dental Care Center Stekene ? - Bekijk alle filmpjes op www.dentalcarecenter.be - rubriek 'In beeld'.