(On)Gehoord maakt (On)Bemind

Scholen in Vlaanderen worden vandaag geconfronteerd met schaalvergroting. Daarbij is goede communicatie een cruciale factor. Maar ook zonder die schaalvergroting kunnen scholen niet meer buiten goed overleg, een doordachte aanpak en klare taal naar hun actoren toe. Wat zijn onze basiswaarden ? Hoe brengen we ons imago in balans met onze identiteit ? Hoe communiceren we intern en extern ? Hoe gaan we economisch om met onze communicatiemiddelen ? Waar beginnen en hoe volharden ? Marc Boon is - zelf met een jarenlange ervaring als lesgever en directie - de gedroomde communicator om uw gids te zijn in uw zoektocht naar goede communicatie. Klaar, helder en direct.