Stem nieuwe taalmethode

Marc is de centrale stem van een nieuwe taalmethode Nederlands voor de basisschool : WAJO, een uitgave van Uitgeverij Averbode. Vanaf 1 september in de klas !