Bijzonder ge(s)maakt …

Vanzelf Sprekend

Met deze voordracht versterkt, ontketent of duidt Marc Boon uw spreken in het openbaar. Op een begeesterende aantrekkelijke en humorvolle wijze wordt een waardevolle theoretische inhoud aangebracht.

Meer info

InTeam

In 'InTeam' gaat Marc Boon als coach grondig aan de slag met de sterktes, de uitdagingen en de valkuilen van uw team of werkgroep.  We gaan op zoek naar wat ons bindt, maar benoemen ook wat ons bedreigt. Sterktes en zwaktes worden opgespoord, geduid en voorzien van een passend plan van aanpak. Via interactieve werkvormen is de betrokkenheid van elk teamlid gegarandeerd. Elke actor kijkt in een figuurlijke, individuele spiegel. Van de hele groep maken we een haarscherpe foto. Indien gewenst zijn ook opvolgsessies mogelijk.

Meer info

(On)Gehoord maakt (On)Bemind

Scholen in Vlaanderen worden vandaag geconfronteerd met schaalvergroting. Daarbij is goede communicatie een cruciale factor. Maar ook zonder die schaalvergroting kunnen scholen niet meer buiten goed overleg, een doordachte aanpak en klare taal naar hun actoren toe. Wat zijn onze basiswaarden ? Hoe brengen we ons imago in balans met onze identiteit ? Hoe communiceren we intern en extern ? Hoe gaan we economisch om met onze communicatiemiddelen ? Waar beginnen en hoe volharden ?

Meer info

Eerste Hulp Bij Oudercontacten

'Eerste Hulp Bij Oudercontacten' ... De nieuwste voordracht van Marc Boon focust zich praktisch op alle nuttige communicatie-aspecten wanneer u als leerkracht, directie, schoolbegeleider in contact komt met de belangrijkste partner binnen uw organisatie. BESCHIKBAAR in VLAANDEREN en NEDERLAND vanaf het schooljaar 2015 - 2016.

Meer info

Pagina's